Werkwijze en Tarieven

Werkwijze coachingstraject:

 Een coachingstraject begint met een vrijblijvend oriënterend gesprek. Dit gesprek is bedoeld ter kennismaking en oriëntatie op je situatie en begeleidingswensen. Als je besluit een traject te willen volgen, worden concrete afspraken gemaakt over het doel, de benodigde stappen, het tijdspad en de kosten.

De coachingsgesprekken vinden plaats in individuele sessies van vijf kwartier tot anderhalf uur. Voorafgaand aan een gesprek worden huiswerkopdrachten meegegeven. Daarnaast is er tussentijds contact per e-mail en telefoon.

Bij stress en burn-out coaching wordt door middel van een gevalideerde test een grondige analyse gemaakt van de uitgangssituatie. Op basis daarvan wordt het begeleidingsplan opgesteld. Voor begeleiding wordt de methode van het CSR Centrum gevolgd.

Werkwijze Coachingstrajecten

Coachingstrajecten worden op maat gesneden. Doorgaans worden vier fasen doorlopen:

 1. In kaart brengen van de huidige situatie, leerpunten en veranderbehoefte
  We brengen je werksituatie in kaart en zetten een stip op de horizon waar je op wilt uitkomen.
 2. Persoonlijkheid en talent
  Je gaat op zoek naar je persoonlijke en natuurlijke behoeften en talenten en komt weer in contact met je diepere drijfveren. Je wordt je beter bewust van wie je bent en wat jij belangrijk vindt in jouw werk en leven. Je krijgt beter zicht op waar je goed in bent en wat je wilt ontwikkelen. In deze fase leer je jezelf en bepaald gedrag beter kennen.
 3. Verbinding met jezelf en (werk)omgeving
  Je vindt antwoord op de vraag hoe je persoonlijke behoeften en talenten (weer) kunnen floreren. In welke omstandigheden ontstaat werkelijke bevlogenheid, in welke omgeving kom jij het best tot je recht. Je komt in contact met je (soms wat verborgen) krachtige kant. In deze fase wordt duidelijk wat er voor nodig is om je (werk)situatie te verbeteren.
 4. Realisatie
  Nu je weet wat je wilt en wat ervoor nodig is, bepaal je de stappen die je wilt zetten. Je wordt ondersteund bij het inzetten van concrete acties binnen je werk of op de arbeidsmarkt, waardoor je steeds dichter bij je doel komt.

 Een gemiddeld coachingstraject bestaat uit:

 • Intake, vaststellen begeleidingswensen en doelen
 • 6 tot 10 gesprekken van vijf kwartier tot anderhalf uur
 • Tussentijds huiswerkopdrachten, literatuurstudie, praktijkopdrachten
 • E-mail contact, telefonisch contact in de realisatiefase
 • Inzet en analyse van digitale testen

De gesprekken vinden plaats op de coachingslocatie in Castricum. In overleg is het mogelijk op een andere locatie af te spreken.

De frequentie van de gesprekken is doorgaans eens per twee weken. In de beginfase is soms eens per week wenselijk en in de realisatiefase wordt vaak wat langere tijd tussen de gesprekken genomen, tot drie weken.

Na het kennismakingsgesprek wordt een inschatting gemaakt van de benodigde hoeveelheid tijd om je doel te bereiken. Op basis daarvan wordt een offerte op maat gemaakt.

Werkwijze Intervisie coaching

Een deelnemersgroep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers die hiërarchisch van gelijk niveau zijn. De deelnemers kunnen wel interdisciplinair zijn, dat is juist heel verfrissend. Het aantal begeleidingsbijeenkomsten is zo kort mogelijk en gericht op de volledige zelfstandigheid van de lerende intervisiegroep.

Deelnemers ontvangen bij aanvang uitleg over de methode, de feedback regels, uitleg over de rol van deelnemer, inbrenger, de rol van de coach en ontvangen een naslagwerk.

De bijeenkomsten hebben een strikt vertrouwelijk karakter, aan alle deelnemers wordt hiervoor commitment gevraagd.

Een intervisiebijeenkomst duurt 2 uur. Voorafgaand aan de bijeenkomst vraagt de intervisiecoach de deelnemers om een casus of situatie in te brengen. Een intervisiecasus wordt altijd methodisch besproken, de methodiek kan variëren en staat in dienst van het leerproces.

Een intervisiecasus wordt altijd afgesloten met de inzet van een bepaalde actie, bij de volgende bijeenkomst wordt het resultaat hiervan belicht.

Tarieven

Coachingstrajecten:
Omdat ieder coachingstraject maatwerk is, zijn onderstaande genoemde bedragen richtlijnen.

De kosten voor een coachingstraject hangen af van de duur van het traject, het aantal benodigde gesprekken, de in te zetten testen en middelen. Het eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Als je besluit een coachingstraject te volgen, geldt dit gesprek als intake. Naar aanleiding van de intake wordt een offerte opgesteld met de beoogde begeleidingsdoelen, de opbouw van het traject, de eventuele inzet van testen en de kosten.

 • Richtlijn coachingstrajecten:

Voor een coachingstraject van 6 tot 9 gesprekken van vijf kwartier tot anderhalf uur kun je uitgaan van een investering tussen € 1.595, - en € 2.350, -.

Hierin is inbegrepen:

 • Intake, voorbereiding traject
 • 6 tot 9 gesprekken van vijf kwartier tot anderhalf uur, voor- en nawerk
 • Huiswerkopdrachten voorafgaand aan een gesprek
 • Tussentijds e-mail contact, telefonisch contact in de realisatiefase
 • Inzet en uitwerking van digitale testen

Outplacement trajecten:

Een gemiddeld outplacementtraject bestaat uit begeleiding van 6 tot 9 maanden en 14 begeleidingsgesprekken van vijf kwartier tot anderhalf uur. Er worden diverse digitale testen ingezet. De kosten voor een gemiddeld outplacementtraject bedragen € 3.500, -.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Doorgaans worden coachingstrajecten door de werkgever vergoed. Neem hiervoor contact op met je leidinggevende of de afdeling P&O.

Voor particulieren geldt een aangepast tarief. Neem hierover contact op voor meer informatie.

 • Intervisie coaching:
  De kosten voor een begeleide intervisiebijeenkomst bedragen per bijeenkomst € 395, - excl. btw.

Het maximaal aantal deelnemers in een intervisiegroep is 8 personen.

In de kosten is inbegrepen:

 • Uitleg methodiek, naslagwerk voor deelnemers
 • Voorbereiding, inventarisatie casuïstiek
 • Begeleiden intervisiebijeenkomst van 2 uur
 • Reiskosten tot 20 km vanaf Castricum
 • HR-consultancy:
  Het tarief voor HR-consultancy is op aanvraag. Neem hierover contact op voor meer informatie.